ภาพกิจกรรม

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒ มอบสุราสามทับ 95 ดีกรี (แอลกอฮอล์ 95 %)

นางสาวนิตยา โสรีกุล สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒ มอบสุราสามทับ 95 ดีกรี (แอลกอฮอล์ 95 %) จำนวน ๑,๒๕๐ ลิตร เพื่อใช้ในทางการแพทย์ในการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยและผู้รับบริการ โดยมี น.อ.ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓