ภาพกิจกรรม

นักศึกษา วทร. รุ่นที่ ๕๒ มอบชุดป้องกันร่างกาย PPE

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบชุดป้องกันร่างกาย PPE มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากนักศึกษา วทร. รุ่นที่ ๕๒ มอบให้ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓