1

พิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ " วันอาภากร " โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณอาศรมหมอพร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565