1

ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน " วันอาภากร " โดยมี ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างสังกัด รพ.ฯ ร่วมแถวรับฟังฯ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565