1

พลเรือเอก กิตติโศภณ โตสมบัติ มอบเงินบริจาค

พลเรือเอก กิตติโศภณ โตสมบัติ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566