ภาพกิจกรรม
รับยาแบบ Drive Thru
โพสเมื่อ : 19 Jan 2021

รับยาแบบ Drive Thru

อ่านต่อ
แจ้งผู้มารับบริการทราบ
โพสเมื่อ : 09 Jan 2021

แจ้งผู้มารับบริการทราบ

เนื่องจากทางรพ สมเด็จพระปิ่นเกล้าได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วย ยืนยัน COVID-19 ซึ่งตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 มี timeline ว่าผู้ป่วยเดินทางมาใช้บริการที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันที่ 4 มกราคม 2564

อ่านต่อ
แจ้งผู้มารับบริการทราบ
โพสเมื่อ : 08 Jan 2021

แจ้งผู้มารับบริการทราบ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2563 เป็นวันกองทัพไทย ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วย
โพสเมื่อ : 28 Dec 2020

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วย

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19

อ่านต่อ
ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
โพสเมื่อ : 02 Oct 2020

ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

จะทำการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. โดยเริ่มเปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 26 Aug 2020

ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯ และผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม " ตลาดรักษ์สุขภาพ PK GREEN Market " ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 0830 - 1200 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ

อ่านต่อ
ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของ ได้ที่ตู้ “ ปิ่นเกล้าปันสุข ”
โพสเมื่อ : 27 May 2020

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของ ได้ที่ตู้ “ ปิ่นเกล้าปันสุข ”

ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออก รพ.ฯ หอพักพยาบาล 11 ชั้น และบริเวณด้านข้างลิฟท์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 (ตรงข้ามร้านอเมซอน) หรือสามารถนำสิ่งของมาสมทบได้ที่แผนกธุรการกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ตั้งแต่วันพุธที่ 27 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
โพสเมื่อ : 30 Mar 2020

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙เพิ่มเติม ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ
BACK   12345   NEXT