ภาพกิจกรรม
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โพสเมื่อ : 10 Feb 2021

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

" การดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. " เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 06 Feb 2021

พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

คณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ และศีกษาดูงานเกี่ยวกับการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ร.ล.จันทร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
โพสเมื่อ : 05 Feb 2021

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
“ ปิ่นเกล้าสะอาด สร้างบรรยากาศให้สวย ด้วยพลัง 5 ส. ”
โพสเมื่อ : 03 Feb 2021

“ ปิ่นเกล้าสะอาด สร้างบรรยากาศให้สวย ด้วยพลัง 5 ส. ”

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรม 5 ส. “ Big Cleaning day ” ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมีกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับทัศนียภาพรอบๆ รพ.ฯ ให้มีความสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
การซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) จากห้องตรวจโรคฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยวิกฤต
โพสเมื่อ : 16 Jan 2021

การซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) จากห้องตรวจโรคฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยวิกฤต

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) จากห้องตรวจโรคฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสรุปปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านต่อ
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
โพสเมื่อ : 14 Jan 2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

อ่านต่อ
พิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 08 Jan 2021

พิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564

อ่านต่อ
ผอ.รพ.ฯ เข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 09 Dec 2020

ผอ.รพ.ฯ เข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงมากกว่า 150 เตียง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ
BACK   123456... 51   NEXT