Email: spph@nmd.go.th Hotline: 02-475-2995
ภาพกิจกรรม
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน
โพสเมื่อ : 20 Feb 2020

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวถวายรายงานความเป็นมา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

อ่านต่อ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 19 Feb 2020

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ ร่วมพิธี

อ่านต่อ
ผู้บริหารให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พื้นที่กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 17 Feb 2020

ผู้บริหารให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยศาสตรจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดบริการระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและลูกข่าย

อ่านต่อ
สำนักงานผลประโยชน์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดการประชุม
โพสเมื่อ : 11 Feb 2020

สำนักงานผลประโยชน์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการเครือข่ายปฐมภูมิ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63

อ่านต่อ
รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว
โพสเมื่อ : 06 Feb 2020

รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว

เปิดตัวโครงการเครือข่ายยุติเอดส์ในกรุงเทพมหานคร Network to Ending AIDS in Bangkok ( NEAB ) พร้อมขึ้นกล่าวแสดงเจตนารมณ์เพื่อยุติปัญหาเอดส์ในกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
โพสเมื่อ : 06 Feb 2020

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนชุมชนสำเหร่ และประชาชนที่มารับบริการของ รพ.ฯ รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

อ่านต่อ
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ
โพสเมื่อ : 05 Feb 2020

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ

เข้าเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63

อ่านต่อ
ผอ.รพ.ฯ แสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท
โพสเมื่อ : 04 Feb 2020

ผอ.รพ.ฯ แสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท

แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 4 ก.พ.63

อ่านต่อ
BACK   123456... 40   NEXT