ภาพกิจกรรม
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการประชุม " การนิเทศทางการพยาบาล "
โพสเมื่อ : 02 Jul 2020

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการประชุม " การนิเทศทางการพยาบาล "

โดยมี น.ท.หญิง พุทธชาด เจริญสิริวิไล และ น.ต.หญิง กรุณา วงษ์เทียนหลาย จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ
ศูนย์สื่อสารและสารสนเทศ รพ.ฯ จัดโครงการจัดอบรมระบบงานสื่อสาร
โพสเมื่อ : 26 Jun 2020

ศูนย์สื่อสารและสารสนเทศ รพ.ฯ จัดโครงการจัดอบรมระบบงานสื่อสาร

และสารสนเทศองค์กรให้แก่บุคลากรจบใหม่ (กลุ่มพยาบาลจบใหม่) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดโครงการ
โพสเมื่อ : 10 Jun 2020

ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดโครงการ

" หลักสูตรการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและช่วยกู้ชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (จบใหม่) รุ่น 46 " ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 29 Apr 2020

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รพ.ฯ

จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำสู่นวัตกรรมการพยาบาล " Mini story easy to work 2020 " เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

อ่านต่อ
รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม
โพสเมื่อ : 07 Apr 2020

รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม

" การทบทวนแนวทางการใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( Personal Protective Equipment : PPE ) " เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ สร้างเสริมสมรรถนะ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ”
โพสเมื่อ : 18 Mar 2020

การประชุมวิชาการ เรื่อง “ สร้างเสริมสมรรถนะ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ”

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ สร้างเสริมสมรรถนะ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ” ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63

อ่านต่อ
สำนักงานผลประโยชน์ รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาหน่วยบริการคลินิกเครือข่ายปฐมภูมิ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 28 Feb 2020

สำนักงานผลประโยชน์ รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาหน่วยบริการคลินิกเครือข่ายปฐมภูมิ รพ.ฯ

ในรูปแบบ Primary care trust เรื่อง “ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD โรคที่คุณสร้างเอง ” ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63

อ่านต่อ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
โพสเมื่อ : 27 Feb 2020

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

“ การนวดกระตุ้นดูดกลืนทารกเกิดก่อนกำหนด ” เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63

อ่านต่อ
BACK   123456... 28   NEXT