ภาพกิจกรรม
ครอบครัวกาญจนพันธุ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Feb 2021

ครอบครัวกาญจนพันธุ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 450,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พลเรือโท รณภพ กาญจนพันธุ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ และ พันตำรวจเอก นภดล กาญจนพันธุ์ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
คุณรัชนี นาวีเกษมกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 25 Feb 2021

คุณรัชนี นาวีเกษมกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ ณ ศูนย์รับบริจาค ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
นาวาเอกหญิง ชมพูพัณ - ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 22 Feb 2021

นาวาเอกหญิง ชมพูพัณ - ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
พลเรือเอก วัฒนพงศ์ วีราสา มอบเงินบริจาคในนาม คุณดวงฤทัย วีราสา
โพสเมื่อ : 11 Feb 2021

พลเรือเอก วัฒนพงศ์ วีราสา มอบเงินบริจาคในนาม คุณดวงฤทัย วีราสา

จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบตู้ตรวจความดันบวก
โพสเมื่อ : 02 Feb 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบตู้ตรวจความดันบวก

จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 150,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
โพสเมื่อ : 21 Jan 2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

จากศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

อ่านต่อ
คุณพรชัย ตระกูลวรานนท์ มอบ Surgical mask
โพสเมื่อ : 07 Jan 2021

คุณพรชัย ตระกูลวรานนท์ มอบ Surgical mask

จำนวน 10,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากร รพ.ฯ ในการดูแลผู้ป่วย covid-19 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

อ่านต่อ
บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ Super Coffee Essenso
โพสเมื่อ : 25 Dec 2020

บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ Super Coffee Essenso

จำนวน 20 ลัง ให้กับบุคลากรของ รพ.ฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย covid-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ
BACK   123456... 60   NEXT