Email: spph@nmd.go.th Hotline: 02-475-2995
ภาพกิจกรรม
มูลนิธิรักเมืองไทย มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 02 Apr 2020

มูลนิธิรักเมืองไทย มอบเงินบริจาค

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 โดยมี พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการฯ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น E37 และสายบุญ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
โพสเมื่อ : 02 Apr 2020

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น E37 และสายบุญ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และชุดป้องกัน PPE จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อกลุ่มงานโสต ศอ นาสิกรรม รพ.ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 01 Apr 2020

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ฯ ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ
นักศึกษา วทร. รุ่นที่ ๕๒ มอบชุดป้องกันร่างกาย PPE
โพสเมื่อ : 31 Mar 2020

นักศึกษา วทร. รุ่นที่ ๕๒ มอบชุดป้องกันร่างกาย PPE

มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑ (วทร.๔๑) มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 31 Mar 2020

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑ (วทร.๔๑) มอบเงินบริจาค

เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้ป่วย Covid-19 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
โพสเมื่อ : 28 Mar 2020

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑ มอบสุราสามทับ 95 ดีกรี (แอลกอฮอล์ 95%)
โพสเมื่อ : 27 Mar 2020

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑ มอบสุราสามทับ 95 ดีกรี (แอลกอฮอล์ 95%)

จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในทางการแพทย์ในการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ป่วย ผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒ มอบสุราสามทับ 95 ดีกรี (แอลกอฮอล์ 95 %)
โพสเมื่อ : 27 Mar 2020

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒ มอบสุราสามทับ 95 ดีกรี (แอลกอฮอล์ 95 %)

จำนวน ๑,๒๕๐ ลิตร เพื่อใช้ในทางการแพทย์ในการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยและผู้รับบริการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ
BACK   123456... 42   NEXT