ภาพกิจกรรม
คุณสุธิดา แสงโชติ และเพื่อน มอบชุด Isolation gown จำนวน 1,000 ชุด
โพสเมื่อ : 14 May 2020

คุณสุธิดา แสงโชติ และเพื่อน มอบชุด Isolation gown จำนวน 1,000 ชุด

เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบชุด CPE gown
โพสเมื่อ : 14 May 2020

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบชุด CPE gown

จำนวน 500 ชุด เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
คุณปรียานุท - คุณตวรรณณา และคุณนินาตชา เธียรตระวัน มอบชุด PPE
โพสเมื่อ : 13 May 2020

คุณปรียานุท - คุณตวรรณณา และคุณนินาตชา เธียรตระวัน มอบชุด PPE

Shoe cover ,Face Shield และแว่นตา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 โดยมี พล.ร.ต.หญิง วรนารถ พงศ์พิพัฒน์ ร่วมมอบ เมื่อวันที่ 13 พ.ค.63

อ่านต่อ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มอบนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 12 May 2020

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มอบนวัตกรรมด้านความปลอดภัย

NMU-PAPR-2 ,NMU-mini PAPR และ VJR-nmu-N99 พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบ “ น้องส่งใจ ”
โพสเมื่อ : 12 May 2020

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบ “ น้องส่งใจ ”

หุ่นยนต์ส่งยาและอาหาร จำนวน 1 ชุด ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อช่วยเหลือการให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
น.อ.เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง มอบเงินบริจาคในนาม พระประยูร ผาสุโก (วงศ์นครสว่าง)
โพสเมื่อ : 12 May 2020

น.อ.เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง มอบเงินบริจาคในนาม พระประยูร ผาสุโก (วงศ์นครสว่าง)

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
Niya Group Co.,Ltd X Fashfact.Co มอบหน้ากาก N95
โพสเมื่อ : 08 May 2020

Niya Group Co.,Ltd X Fashfact.Co มอบหน้ากาก N95

จำนวน 800 อัน ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ พร. มอบ Face Shield
โพสเมื่อ : 07 May 2020

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ พร. มอบ Face Shield

จำนวน 800 ชิ้น ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสู้ภัย Covid-19 โดยมี น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. และคณะอาจารย์ นักเรียนพยาบาล เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
BACK   123456... 52   NEXT