ภาพกิจกรรม
ชมรมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนคร รุ่น 2500 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 24 Feb 2018

ชมรมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนคร รุ่น 2500 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 102,500 บาท จากคณะชมรมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนคร รุ่น 2500 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ

อ่านต่อ
น.อ.ชุมพล - คุณบัญชา - คุณวิชิต พรหมประสิทธิ์ และ คุณวรินรัศมิ์ อนันตสุรกาจ มอบเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 21 Feb 2018

น.อ.ชุมพล - คุณบัญชา - คุณวิชิต พรหมประสิทธิ์ และ คุณวรินรัศมิ์ อนันตสุรกาจ มอบเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจ รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก น.อ.ชุมพล - คุณบัญชา - คุณวิชิต พรหมประสิทธิ์ และ คุณวรินรัศมิ์ อนันตสุรกาจ เพื่อสร้างห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจ รพ.ฯ

อ่านต่อ
น.ต.ชาญ สอนสมบูรณ์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 20 Feb 2018

น.ต.ชาญ สอนสมบูรณ์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก น.ต.ชาญ สอนสมบูรณ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ

อ่านต่อ
น.อ.ชุมพล - คุณปานทิพย์ พรหมประสิทธิ์ มอบเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 19 Feb 2018

น.อ.ชุมพล - คุณปานทิพย์ พรหมประสิทธิ์ มอบเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจ รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก น.อ.ชุมพล - คุณปานทิพย์ พรหมประสิทธิ์ เพื่อสร้างห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจ รพ.ฯ

อ่านต่อ
น.ท.หญิง สิริลักษณ์ พรหมประสิทธิ์ มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 19 Feb 2018

น.ท.หญิง สิริลักษณ์ พรหมประสิทธิ์ มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก น.ท.หญิง สิริลักษณ์ พรหมประสิทธิ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ.ฯ

อ่านต่อ
คุณชินศรี ช้างเสวก มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 15 Feb 2018

คุณชินศรี ช้างเสวก มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท จากคุณชินศรี ช้างเสวก โดยมี พล.ร.ท.สุชีพ - น.อ.หญิง ปรุงจิตร ช้างเสวก ร่วมคณะมอบ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ

อ่านต่อ
คุณยงยุทธ - คุณสุวนันท์ ธีระวิทยภิญโญ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 14 Feb 2018

คุณยงยุทธ - คุณสุวนันท์ ธีระวิทยภิญโญ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากบริษัท จิวเวลรี่ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดย คุณยงยุทธ - คุณสุวนันท์ ธีระวิทยภิญโญ เป็นผู้มอบ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ

อ่านต่อ
คุณอ่อนศรี จันทร์จารุ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 13 Feb 2018

คุณอ่อนศรี จันทร์จารุ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณอ่อนศรี จันทร์จารุ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ

อ่านต่อ
BACK   1 ...394041424344... 52   NEXT