ภาพกิจกรรม
คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 17 Nov 2020

คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อโครงการจัดสร้างพระพุทธหยกแกะสลักและวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ
น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคในนาม สมาคมภริยาทหารเรือ
โพสเมื่อ : 29 Sep 2020

น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคในนาม สมาคมภริยาทหารเรือ

จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

อ่านต่อ
คุณนาฏวิภา จินดาพร มอบเงินบริจาคในนาม กองทุนคุณรังษีและคุณอุไรรัตน์ จินดาพร
โพสเมื่อ : 16 Jun 2020

คุณนาฏวิภา จินดาพร มอบเงินบริจาคในนาม กองทุนคุณรังษีและคุณอุไรรัตน์ จินดาพร

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อชุดสครับ (Scrub Suit) ให้แผนกทันตกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63

อ่านต่อ
คณะนายทหารชั้นนายพลเรือ ทร. มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 May 2020

คณะนายทหารชั้นนายพลเรือ ทร. มอบเงินบริจาค

จำนวน 65,999 บาท ให้กับ มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กำลังพล ทร.ที่ปฏิบัติหน้าที่สู้ COVID-19 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
โครงการหาชุดหมีให้(พี่)หมอ บริจาคชุดป้องกัน PPE
โพสเมื่อ : 12 Mar 2020

โครงการหาชุดหมีให้(พี่)หมอ บริจาคชุดป้องกัน PPE

จำนวน 15 ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยคุณสิทธิโชค ชัยวรรณ เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63

อ่านต่อ
พลตรี อุทัย ทันตสุวรรณ มอบเงินบริจาคในนามคุณธีรนันท์ ทันตสุวรรณ และคุณยุทธนา คงนนทชัย เพื่อศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 30 Oct 2019

พลตรี อุทัย ทันตสุวรรณ มอบเงินบริจาคในนามคุณธีรนันท์ ทันตสุวรรณ และคุณยุทธนา คงนนทชัย เพื่อศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย รพ.ฯ

พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกฯ และน.อ.ประดิษฐ์ ฉ่ำใจ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคในนามคุณธีรนันท์ ทันตสุวรรณ และคุณยุทธนา คงนนทชัย จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี พลตรี อุทัย ทันตสุวรรณ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 ต.ค.62

อ่านต่อ
คุณธเนศ และคุณนิรันดร จิตจักร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 06 Sep 2019

คุณธเนศ และคุณนิรันดร จิตจักร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกฯ และน.อ.ประดิษฐ์ ฉ่ำใจ กรรมการบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จากคุณธเนศ และคุณนิรันดร จิตจักร์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62

อ่านต่อ
แพทย์หญิง เตือนใจ คูหเจริญ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 28 Aug 2019

แพทย์หญิง เตือนใจ คูหเจริญ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกฯ และน.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากเรือเอกหญิง แพทย์หญิง เตือนใจ คูหเจริญ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62

อ่านต่อ
BACK   1234   NEXT