ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

สื่อกลางส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ

โครงการศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ ภายใต้แนวคิด“คุณไม่ใช้เราขอเป็นสะพานบุญ” สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึง สิ่งอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ภารกิจ
1. รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ผู้บริจาคไม่ได้ใช้งานแล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ ทำความสะอาด และบริหารจัดการสำหรับการยืมและคืน
2. บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ไปใช้งานที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น โดยจะทำการสอนวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ยืมได้รับทราบ

ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่
- มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทร. 02-475-2777
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร. 02-475-2532

ติดต่อยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่
- ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โทร. 02-475-2777
- ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 0930-1130 และ 1330-1530 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

การติดตามหลังการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ปันน้ำใจฯ จะติดตามการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทุก 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี
     

ข่าวสารบริจาค

โพสเมื่อ : 06 Nov 2020

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙เพิ่มเติม ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 06 Nov 2020

ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

ของดให้บริการคลินิกวัคซีน Well baby ในวันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.63 - 30 เม.ย.63 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 06 Nov 2020

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 06 Nov 2020

1 ก.ย. 2561 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าจะจัดกิจกรรม รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก และลดการใช้พลาสติกทุกประเภท จึงขอเชิญชวนบุคลากร และผู้มารับบริการทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พิทักษ์โลก"

อ่านต่อ