บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิจารึกนามในอาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

Line ID : @pinklaofoundation
QR lineOA