1
คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กรของ รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย “ คิดใหม่ ทำใหม่ อย่างไร ให้ใจเป็นสุข ”
โพสเมื่อ : 25 Jan 2023

คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กรของ รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย “ คิดใหม่ ทำใหม่ อย่างไร ให้ใจเป็นสุข ”

โดยมี คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ นักคิด นักเขียนหนังสือเจ้าของแฟนเพจ “ ธนาคารความสุข ( Happiness Bank ) ” เป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ
ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Update Risk Management in Hospital ”
โพสเมื่อ : 23 Dec 2022

ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Update Risk Management in Hospital ”

โดยมี นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการศูนย์หัวใจ ประจำปี 2565 “ INNOVATIVE IN CARDIOLOGY MANAGEMENT OF SHCC 2022 “
โพสเมื่อ : 22 Dec 2022

การประชุมวิชาการศูนย์หัวใจ ประจำปี 2565 “ INNOVATIVE IN CARDIOLOGY MANAGEMENT OF SHCC 2022 “

จัดโดย ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กลุ่มงานอายุรเวชกรรม และศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

อ่านต่อ
การบรรยาย เรื่อง Paradigms of Digital Transformation in the case of Healthcare Business และการพัฒนาไปสู่ Smart Hospital
โพสเมื่อ : 16 Sep 2022

การบรรยาย เรื่อง Paradigms of Digital Transformation in the case of Healthcare Business และการพัฒนาไปสู่ Smart Hospital

โดยมี รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์อนุชิต นิรภัย และอาจารย์อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ
สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 08 Sep 2022

สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ การพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยงนักวิจัย ” และมอบรางวัลโครงการวิจัย ประจำปี งป.65

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 29 Aug 2022

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2565

“ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ” โดยมี อาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ด้านการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ กรรมการสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ พัฒนาความรู้ Internal surveyor สู่กิจกรรมคุณภาพพร้อมรองรับ HA/A-HA ”
โพสเมื่อ : 16 Aug 2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ พัฒนาความรู้ Internal surveyor สู่กิจกรรมคุณภาพพร้อมรองรับ HA/A-HA ”

โดยมี ดร.อำพัน วิมลวัฒนา ผู้ชำนาญการ การเยี่ยมสำรวจภายในและการสร้างโค้ชงานคุณภาพโรงพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
BACK   123456... 33   NEXT