1
สน.ส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ประจำปี งป.67
โพสเมื่อ : 30 May 2024

สน.ส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ประจำปี งป.67

ในกิจกรรมสัมมนางานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ หัวข้อ “ การใช้ Generative AI เป็นผู้ช่วยวิจัย ” โดยมี อาจารย์อดุลวิทย์ ชินาภาษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

อ่านต่อ
ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 29 May 2024

ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ การจัดการความขัดแย้งและทักษะเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธีเบื้องต้น (รุ่นที่ 6) ” ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
ศูนย์คุณภาพและยุทธศาสตร์ รพ.ฯ จัดโครงการ การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA
โพสเมื่อ : 28 May 2024

ศูนย์คุณภาพและยุทธศาสตร์ รพ.ฯ จัดโครงการ การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รพ.ฯ จัดโครงการ “ พัฒนาระบบการจัดการความรู้และสร้างวัฒนธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ”
โพสเมื่อ : 24 Apr 2024

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รพ.ฯ จัดโครงการ “ พัฒนาระบบการจัดการความรู้และสร้างวัฒนธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ”

ภายใต้กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำสู่นวัตกรรมการพยาบาล Mini story easy to work เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 20 Apr 2024

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ : Advanced Cardiovascular Life Support for Healthcare Provider (ACLS-P) ” ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ม.บูรพา-ปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และสร้างวัฒนธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 28 Mar 2024

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และสร้างวัฒนธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

หัวข้อ “ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์จาก National forum สู่การปฏิบัติ ” ภายใต้แนวคิด Growth Mindset for Better Healthcare System : ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า

อ่านต่อ
คณะผู้เยี่ยมสำรวจภายใน รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาความรู้ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1/2567
โพสเมื่อ : 25 Mar 2024

คณะผู้เยี่ยมสำรวจภายใน รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาความรู้ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1/2567

“ การเยี่ยมสำรวจภายในและการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Improvement ) ” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

อ่านต่อ
 ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และทักษะการบริหารยา สำหรับพยาบาล
โพสเมื่อ : 13 Mar 2024

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และทักษะการบริหารยา สำหรับพยาบาล

ประจำปี งป.2567 โดยมี นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการฯ

อ่านต่อ
BACK   123456... 39   NEXT