1
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดโครงการ “ ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ”
โพสเมื่อ : 01 Jun 2023

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดโครงการ “ ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ”

โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานพิธีเปิดฯ

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการมหกรรมคุณภาพการบริหารการพยาบาล
โพสเมื่อ : 25 May 2023

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการมหกรรมคุณภาพการบริหารการพยาบาล

“ Variety of Nursing Quality 2023 ” โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดฯ

อ่านต่อ
รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานที่นำเสนอผลงานคุณภาพ
โพสเมื่อ : 25 May 2023

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานที่นำเสนอผลงานคุณภาพ

ด้านแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและด้านนวัตกรรมทางการพยาบาล ในงานมหกรรมคุณภาพการบริการการพยาบาล “ Variety of Nursing Quality 2023 ”

อ่านต่อ
กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานปลอดภัย
โพสเมื่อ : 11 May 2023

กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานปลอดภัย

ภายใต้ชื่องาน “ กิจกรรมพยาธิวิทยา พบผู้ใช้บริการภายใน ” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ
ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการ " การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล : การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ”
โพสเมื่อ : 25 Apr 2023

ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการ " การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล : การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ”

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการอบรม
โพสเมื่อ : 04 Apr 2023

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการอบรม

“ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์จาก National Forum สู่การปฏิบัติ ”

อ่านต่อ
กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานประชุมวิชาการ
โพสเมื่อ : 24 Mar 2023

กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานประชุมวิชาการ

ครั้งที่ 2/2566 “ Common problems in Internal Medicine and beyond ” โดยจัดการประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online

อ่านต่อ
ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ บูรณาการเอกสารคุณภาพ PMQA และระบบงานคุณภาพต่างๆ ของ รพ.ฯ : การจัดทำ Taxonomy ”
โพสเมื่อ : 24 Feb 2023

ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ บูรณาการเอกสารคุณภาพ PMQA และระบบงานคุณภาพต่างๆ ของ รพ.ฯ : การจัดทำ Taxonomy ”

โดยมี นาวาโทหญิง ดร.สุวพักตร์ เวศม์วิบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
BACK   123456... 34   NEXT