ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2567

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
29 Feb 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Multisource ปี 67 Donepezil hydrochloride orodispersible tablet 10 mg (Aricept) โดยวิธีคัดเลือก กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ 29/2/67
  Download
29 Feb 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Multisource ปี 67 Raloxifene hydrochloride 60 mg film-coated tablet (Celvista) โดยวิธีคัดเลือก กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ 29/2/67
  Download
29 Feb 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Multisource ปี 67 Bilastine tablet 20 mg (ฺBilaxten) โดยวิธีคัดเลือก กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ 29/2/67
  Download
29 Feb 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Multisource ปี 67 Bevacizumab INJ 100 mg (Avastin) โดยวิธีคัดเลือก กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ 29/2/67
  Download
29 Feb 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Multisource ปี 67 Mometasone furoate 50 mcg-1 dose nasal spray, suspension (Nasonex) โดยวิธีคัดเลือก กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ 29/2/67
  Download
25 Jan 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Monopoly 2 รายการ (เพิ่มเติม) งป.67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(ค) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
04 Jan 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Multisource จำนวน 15 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) ประจำปี งป.67 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
02 Jan 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารนิติเวช(ชั่วคราว)
15 Dec 2023
ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมอาคารนิติเวช (ชั่วคราว) วงเงิน 4,000,000 บาท
  Download
13 Dec 2023
งานซ่อมแซมอาคารนิติเวช(ชั่วคราว) วงเงิน 4,000,000 บาท เสนอทางระบบ e-GP ในวันที่ 21 ธ.ค.66
  Download
28 Nov 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Xarator Tablet 40 mg. (Atorvastatin Calcium) โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) : ประกาศผู้ชนะฯ ประจำปี งป.67
  Download
28 Nov 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยากลุ่ม Monopoly (ผู้ผลิตรายเดียวในประเทศ) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (56(2)(ค)ประจำปี งป.67 (กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ)
  Download
17 Nov 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution(ยาmultisource) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ2567
  Download
26 Oct 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin calcium Tablet 40 mg (ยาmultisource) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ2567
  Download
18 Oct 2023
ประกาศผู้ชนะงานซื้อแก๊ส LPG (48 กก./ถัง) จำนวน 800 ถัง ตั้งแต่ 1 พ.ย.66-31 มี.ค.67 จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 999,628.24 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  Download
12 Oct 2023
ประกาศแผนจัดซื้อแก๊สLPG 1พ.ย.66-31มี.ค.67 กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
  Download
20 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
  Download
12 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
  Download
12 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝ่ายสนับสนุน 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
  Download
11 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (CSSD)
  Download
BACK   12   NEXT