ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2567

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
13 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Desloratadine Tablet 5 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
13 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Rosuvastatin Tablet 10 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
13 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Manidipine Tablet 20 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
10 Jun 2024
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อยา Xarator Tablet 40 mg.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ) Repeat order ส.58/2567 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
10 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Piperacillin+tazobactam INJ.4.5 gm.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
10 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Ertapenam INJ. 1gm.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
10 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Glucosamine Powder 1500 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
10 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา N-acetylcystein Tablet 600 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
10 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Pregabalin Capsule 75 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
10 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Nebivolol Tablet 5 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
10 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Esperisone Tablet 50 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
04 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Levetiracetam Tablet 500 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
04 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Glicazide MR Tablet 60 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
04 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Febuxostat Tablet 80 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
04 Jun 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Amino acid Tablet 600 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
29 May 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Ticagrelor FC Tablet 90 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
29 May 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Silodosin Tablet 4 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
29 May 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Dutasteride Capsule 0.5 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
29 May 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Diacerein capsule 50 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
29 May 2024
ประกาศการจัดซื้อยา Atorvastatin calcium Tablet 20 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
BACK   123   NEXT