ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2567

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
20 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
  Download
12 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
  Download
12 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝ่ายสนับสนุน 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
  Download
11 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (CSSD)
  Download
11 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
  Download
06 Sep 2023
ประกาศผู้ชนะงานต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารฯอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์ฯ งป.67
  Download
05 Sep 2023
ต่อสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์สุขภาพ คลองมอญ รพ.ฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 วงเงิน 1,617,600 บาท
30 Aug 2023
ต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 วงเงิน 3,850,000 บาท
30 Aug 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 100 ปีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารเชิดบุญเมือง 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
23 Aug 2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฝ่ายสนับสนุน ตั้งแต่ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 วงเงิน 3,672,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bid 66/1/2566) เสนอราคา 25 ส.ค.66 เวลา 0900-1200 ทางระบบ e-GP
23 Aug 2023
ต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 วงเงิน 6,937,880 บาท
BACK   1   NEXT