ติดต่อเรา

ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

  • ที่อยู่ 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • เวลาทำการ : 08.00 - 16.00 น.

ศูนย์โทรศัพท์

  • 02-4600000, 02-8766120 - 29
  • 02-475-2995

แผนกเวชระเบียนผู้ป่วย

  • 02-475-2951
  • นอกเวลาราชการ 02-475-2796

ศูนย์รับ-ส่งตัวผู้ป่วย

  • 02-475-2920 - 1
  • นอกเวลาราชการ 02-475-2881

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5