ติดต่อเรา

ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

504 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทรติดต่อ : 02-460-0000
E-mail : Prpinklao64@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า