1
คุณอรสม สุทธิสาครและกลุ่มเพื่อนหลังกำแพง มอบพระพุทธรูป
โพสเมื่อ : 09 Dec 2021

คุณอรสม สุทธิสาครและกลุ่มเพื่อนหลังกำแพง มอบพระพุทธรูป

ได้แก่ พระพุทธโพชฌงคศาสดา และพระพุทธธรรมนฤมิต รวมจำนวน 3 องค์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สำหรับผู้มารับบริการและผู้ป่วย ได้สักการะบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นขวัญและกำลังใจ

อ่านต่อ
คุณศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 09 Dec 2021

คุณศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 08 Dec 2021

พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี มอบเงินบริจาค

จำนวน 30,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณวินัย อ่อนละเอียด มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 08 Dec 2021

คุณวินัย อ่อนละเอียด มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
บริษัท โรงงานตั้งเฮงล้ง จำกัด มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 08 Dec 2021

บริษัท โรงงานตั้งเฮงล้ง จำกัด มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท คุณจันทรัสม์ เกียรติชาครธนา จำนวน 10,000 บาท และคุณโฉม นันทาภินัย จำนวน 10,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
น.ต.สีชัง เศรษฐชัย มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 02 Dec 2021

น.ต.สีชัง เศรษฐชัย มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท พื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พันเอก สุรเทพ - คุณจักษ์พัฒนา อภัยจิตร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 30 Nov 2021

พันเอก สุรเทพ - คุณจักษ์พัฒนา อภัยจิตร มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณนงลักษณ์ พนาพุฒิกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 25 Nov 2021

คุณนงลักษณ์ พนาพุฒิกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 81   NEXT