1
คุณวิไล - คุณวิภา ลิมปวธัญญู มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Jan 2023

คุณวิไล - คุณวิภา ลิมปวธัญญู มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือเอก กิตติโศภณ โตสมบัติ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 23 Jan 2023

พลเรือเอก กิตติโศภณ โตสมบัติ มอบเงินบริจาค

จำนวน 50,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณยุพา สุปัญจนันท์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 23 Jan 2023

คุณยุพา สุปัญจนันท์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสุพล สุปัญจนันท์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 23 Jan 2023

คุณสุพล สุปัญจนันท์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสุริยา วัฒนธรรม และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Jan 2023

คุณสุริยา วัฒนธรรม และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 160,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณพรฤดี บุนนาค มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Jan 2023

คุณพรฤดี บุนนาค มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาเอกหญิง จารุณี - คุณวิเชียร ใยยะธรรม มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 10 Jan 2023

นาวาเอกหญิง จารุณี - คุณวิเชียร ใยยะธรรม มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและเครื่องใช้สำหรับเด็ก
โพสเมื่อ : 09 Jan 2023

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและเครื่องใช้สำหรับเด็ก

ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี นายแพทย์ปิโยรส ปรียานนท์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
BACK   123456... 93   NEXT