1
นพ.สมศักดิ์ - ผศ.อภิญญา ภักดีวงศ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 May 2024

นพ.สมศักดิ์ - ผศ.อภิญญา ภักดีวงศ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
นาวาเอกหญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 May 2024

นาวาเอกหญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,500,000 บาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
คณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ เส้นทางบุญมีไม่มาก แต่อยากแบ่งปัน ” ครั้งที่ 5 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 13 May 2024

คณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ เส้นทางบุญมีไม่มาก แต่อยากแบ่งปัน ” ครั้งที่ 5 มอบเงินบริจาค

จำนวน 7,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
ครอบครัวหงสกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 30 Apr 2024

ครอบครัวหงสกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคในนามคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40
โพสเมื่อ : 30 Apr 2024

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคในนามคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40

จำนวน 260,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

อ่านต่อ
พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 24 Apr 2024

พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 400,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

อ่านต่อ
คุณพรทิพย์ ชัยสถาผล คุณณัฐภัสสร ชัยสถาผล และคุณอัญชลี ตวงทวีทรัพย์ มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
โพสเมื่อ : 23 Apr 2024

คุณพรทิพย์ ชัยสถาผล คุณณัฐภัสสร ชัยสถาผล และคุณอัญชลี ตวงทวีทรัพย์ มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

จำนวน 2 เครื่อง ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณศุภศิริ จิตรแจ้ง มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
โพสเมื่อ : 03 Apr 2024

คุณศุภศิริ จิตรแจ้ง มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ในนามคุณประทวน จิตรแจ้ง มูลค่า 84,500 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

อ่านต่อ
BACK   123456... 103   NEXT