ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี

เพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งการตรวจสุขภาพนี้เป็นเพียงการค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่โดยยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือด วัณโรค โรคเก๊าท์ หรือกรดยูริคสูง โรคตับ โรคเลือดบางชนิด เหล่านี้

ช่วยให้สามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ในระยะเริ่มต้นเป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษา ลดความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าท่านจะปลอดจากโรคภัยดังกล่าว แต่จะช่วยให้ตรวจพบโรคได้ในระยะเริ่มแรกเท่านั้น ซึ่งหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดียังอยู่ที่การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และหมั่นคอยสังเกตอาการผิดปกติต่าง ๆ และมาปรึกษาแพทย์ เมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าว

 

ระบบการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลกองทัพเรือ (โดยไม่สำรองจ่าย)

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพบุคลทั่วไป 

รายละเอียดการตรวจ โปรแกรม1 โปรแกรม2 โปรแกรม3 โปรแกรม4 โปรแกรม5 โปรแกรม6 โปรแกรม7
เหมาะสำหรับ ตรวจสุขภาพพื้นฐาน บุคคลทั่วไป อายุ 35 ปีขึ้นไป
(ชาย/หญิง)
อายุ 45 ปีขึ้นไป
(ชาย)
อายุ 45 ปีขึ้นไป
(หญิง)
ชุดสุขภาพก่อนสมรส (ชาย) ชุดสุขภาพก่อนสมรส (หญิง)
ราคา 450 บาท 870 บาท 1,150 บาท 2,530 บาท 3,180 บาท 1,040 บาท 1,240 บาท
ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ / / / / / / /
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) / / / / / / /
ตรวจปัสสาวะ (U/A) / / / / / - -
ตรวจเอ็กซ์เรย์ (X-RAY) / / / / / - -
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) - / / / / - -
ตรวจการทำงานของไต (BUN) - / / / / - -
ตรวจการทำงานของไต (CR) - / / / / - -
ตรวจระดับกรดยูริก (URIC ACID) - / / / / - -
ตรวจระดับไขมันในเลือด (CHOLESTEROL) - / / / / - -
ตรวจระดับไขมันในเลือด (TRIGLYCERIDES) - / / / / - -
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) - / / / / - -
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) - / / / / - -
ตรวจการทำงานของตับ (ALK PHOS) - / / / / - -
ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL) - - / / / - -
ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL) - - / / / - -
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - - / / / - -
ตรวจมะเร็งตับอ่อน (CA19-9) - - - / / - -
ตรวจมะเร็งในตับ (AFP) - - - / / - -
ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA) - - - / / - -
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) - - - / - - -
มะเร็งเต้านม (CA15-3) - - - - / - -
มะเร็งรังไข่ (CA125) - - - - / - -
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBSAG) - - - - - / /
ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี (ANTI-HBS) - - - - - / /
ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อหรือกำลังเป็นไวรัสตับอักเสบบี (ANTI-HBC) - - - - - / /
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (ANTI-HCV) - - - - - / /
ตรวจหาโรคเอดส์ (ANTI-HIV) - - - - - / /
ตรวจหาภูมิหัดเยอรมัน (RUBELLALGG) - - - - - / /
ราคา 450 บาท 870 บาท 1,150 บาท 2,530 บาท 3,180 บาท 1,040 บาท 1,240 บาท

หมายเหตุ

  • ก่อนตรวจสุขภาพ ต้องงดอาหารและน้ำดื่ม 10- 12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด
  • สำหรับท่านที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สามารถรับประทานยาพร้อมดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยได้
  • สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาก่อน ให้ท่านติดต่อทำประวัติที่จุดเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก หลังจากนั้นจึงมารอตรวจที่ห้องตรวจสุขภาพ ชั้น 2