1
คุณนริศ - คุณสุชาดา โกมลโรจนาภรณ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 31 May 2024

คุณนริศ - คุณสุชาดา โกมลโรจนาภรณ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
คุณตังไล้ ลีนะเจริญกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Apr 2024

คุณตังไล้ ลีนะเจริญกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

อ่านต่อ
คุณโอฬาร ศรีวรัฏฐา และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 19 Apr 2024

คุณโอฬาร ศรีวรัฏฐา และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

อ่านต่อ
ผศ.ลยาศรี หุณฑนะเสวี และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Apr 2024

ผศ.ลยาศรี หุณฑนะเสวี และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

อ่านต่อ
คุณพิจิตรา โควินทวงศ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Mar 2024

คุณพิจิตรา โควินทวงศ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

อ่านต่อ
นาวาเอก วิวัฒน์ ภู่เพียงใจ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 12 Mar 2024

นาวาเอก วิวัฒน์ ภู่เพียงใจ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อแผนกรังสีร่วมรักษา กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ฯ

อ่านต่อ
คุณสุทธิชัย พรศักดิ์หาญ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 28 Feb 2024

คุณสุทธิชัย พรศักดิ์หาญ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือตรีหญิง มาลี ผลเนืองมา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Feb 2024

พลเรือตรีหญิง มาลี ผลเนืองมา มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 30   NEXT