1
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการ “ ดูแลสุขภาพกาย และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แบบองค์รวมเชิงรุก ”
โพสเมื่อ : 29 Feb 2024

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการ “ ดูแลสุขภาพกาย และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แบบองค์รวมเชิงรุก ”

จัดโดย ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ
กรมแพทย์ทหารเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรม “ บ ว ร ”
โพสเมื่อ : 19 Feb 2024

กรมแพทย์ทหารเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรม “ บ ว ร ”

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ โดยได้ดำเนินการตรวจสุขภาพให้แก่พระภิกษุสงฆ์วัดกระจับพินิจ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย
โพสเมื่อ : 17 Feb 2024

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย

ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนทหารหลักสูตร นดย.ทร. ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร รพ.ฯ มอบสิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็นสำหรับบุคลากร รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 14 Feb 2024

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ มอบสิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็นสำหรับบุคลากร รพ.ฯ

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้อำนวยการ รพ.ฯ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาสวัสดิการความเป็นอยู่บุคลากรทุกระดับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ
กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โพสเมื่อ : 08 Feb 2024

กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.67 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ และสนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุกองทัพเรือ
โพสเมื่อ : 07 Feb 2024

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุกองทัพเรือ

ประจำปี งป.67 โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการฯ

อ่านต่อ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการแพทย์เชิงรุก รับแถวตรวจบัญชีพล
โพสเมื่อ : 01 Feb 2024

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการแพทย์เชิงรุก รับแถวตรวจบัญชีพล

พร้อมทั้งให้โอวาท โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด รพ.ฯ เข้าร่วมแถว พร้อมรับการตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ
BACK   123456... 86   NEXT