1
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดงานกิจกรรม “ สานสัมพันธ์ อาจารย์ - นิสิตแพทย์ ” ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 Jan 2024

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดงานกิจกรรม “ สานสัมพันธ์ อาจารย์ - นิสิตแพทย์ ” ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อให้อาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ในชั้นคลินิก รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตแพทย์รุ่นพี่กับรุ่นน้อง

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกับ กองเวชสารสนเทศ พร. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การปั้นสื่อสวยด้วย CANVA ”
โพสเมื่อ : 24 Jan 2024

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกับ กองเวชสารสนเทศ พร. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การปั้นสื่อสวยด้วย CANVA ”

โดยมี นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดฯ เม่อวันที่ 24 มกราคม 2567

อ่านต่อ
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น ( cardiac death )
โพสเมื่อ : 16 Jan 2024

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น ( cardiac death )

โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รพ.ฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมฯ

อ่านต่อ
สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข ” ปี 3
โพสเมื่อ : 15 Jan 2024

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข ” ปี 3

โดยนำบุคลากรของ รพ.ฯ ไปร่วมปฎิบัติธรรม ฝึกการนั่งสมาธิและฝึกเดินจงกรม ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับสหวิชาชีพ จัดกิจกรรม “ Healthy by yourself ”
โพสเมื่อ : 11 Jan 2024

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับสหวิชาชีพ จัดกิจกรรม “ Healthy by yourself ”

โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานพิธ๊เปิดฯ พร้อมร่วมออกกำลังกาย

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร รพ.ฯ ร่วมพิธีบวงสรวง พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
โพสเมื่อ : 07 Jan 2024

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ ร่วมพิธีบวงสรวง พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานสังกัดหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
BACK   123456... 88   NEXT