1
พิธีประดับเครื่องหมายยศผู้สำเร็จการศึกษาจาก วพร.ศวก.พร. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใน ทร.
โพสเมื่อ : 23 Sep 2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศผู้สำเร็จการศึกษาจาก วพร.ศวก.พร. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใน ทร.

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศผู้สำเร็จการศึกษาจาก วพร.ศวก.พร. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใน ทร.

อ่านต่อ
แผนกรังสีร่วมรักษา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดีเด่น
โพสเมื่อ : 20 Sep 2021

แผนกรังสีร่วมรักษา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดีเด่น

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอก เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ/เจ้าของผลงาน รับมอบรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.)

อ่านต่อ
พิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 07 Sep 2021

พิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร และการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์ฯ และ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

อ่านต่อ
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
โพสเมื่อ : 31 Aug 2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

นาวาเอก พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

อ่านต่อ
คุณธวัลรัตน์ หอสัจจกุล มอบผลไม้อบแห้ง จำนวน 8 ลัง
โพสเมื่อ : 24 Aug 2021

คุณธวัลรัตน์ หอสัจจกุล มอบผลไม้อบแห้ง จำนวน 8 ลัง

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย/กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบผลไม้อบแห้ง จำนวน 8 ลัง

อ่านต่อ
ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ วันพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ”
โพสเมื่อ : 12 Aug 2021

ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ วันพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ”

โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงวัย โดย นายแพทย์ จักริน ฝันฝากจิต แพทย์เฉพาะทางข้อเข่าเสื่อม และให้ความรู้เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยนักกายภาพบำบัด รพ.ฯ

อ่านต่อ
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร
โพสเมื่อ : 12 Aug 2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

อ่านต่อ
พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะฯ ร่วมกับ พลเรือตรี ไพฑูรย์ ปัญญสิน และร้านทะเลเกยตื้น แพกุ้งโหน่ง บ้านสร้าง
โพสเมื่อ : 23 Jul 2021

พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะฯ ร่วมกับ พลเรือตรี ไพฑูรย์ ปัญญสิน และร้านทะเลเกยตื้น แพกุ้งโหน่ง บ้านสร้าง

พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะฯ ร่วมกับ พลเรือตรี ไพฑูรย์ ปัญญสิน และร้านทะเลเกยตื้น แพกุ้งโหน่ง บ้านสร้าง มอบกุ้งเผา 200 กก. และเงินจำนวน 10,000 บาท

อ่านต่อ
BACK   123456... 60   NEXT