1
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
โพสเมื่อ : 01 Jun 2024

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

และผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ฟันสวยยิ้มใสประจำปี 2567
โพสเมื่อ : 31 May 2024

สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ฟันสวยยิ้มใสประจำปี 2567

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ สุขสวัสดิ์ 26 และ ในวันวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ  ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาล
โพสเมื่อ : 29 May 2024

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาล

ให้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด-วิสัญญี และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 3 เพื่อเป็นเกียรติในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

อ่านต่อ
ห้องตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการคัดกรองสุขภาพกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 29 May 2024

ห้องตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการคัดกรองสุขภาพกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติงาน

จกรรมภายใต้โครงการ “ ตรวจสุขภาพรู้ก่อนปลอดภัย เพลินไปกับสุขภาพ ” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 27 May 2024

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แสดงความยินดี

กับข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งยศ พร้อมทั้งให้โอวาท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 ( ปธพ.Executive )
โพสเมื่อ : 25 May 2024

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 ( ปธพ.Executive )

และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) พร้อมคณาจารย์จากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันมหิตลาธิเบศร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม รพ.ฯ

อ่านต่อ
คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา
โพสเมื่อ : 21 May 2024

คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา

เข้าเยี่ยมเพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องฯ ประจำปี พ.ศ.2566 ของโรงพยาบาลสมเเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
โพสเมื่อ : 19 May 2024

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ณ อาศรมหมอพร และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ " วันอาภากร "

อ่านต่อ
BACK   123456... 94   NEXT