1
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โพสเมื่อ : 22 Feb 2022

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งระบบการสนับสนุนอื่นๆ

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสวัสดิการ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 21 Feb 2022

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสวัสดิการ รพ.ฯ

โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ / ประธานกรรมการสวัสดิการ รพ.ฯ เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมรักษ์ โดยวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Volunteer Thailand
โพสเมื่อ : 04 Feb 2022

มูลนิธิธรรมรักษ์ โดยวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Volunteer Thailand

โดยท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางมาโปรดญาติโยม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โพสเมื่อ : 03 Feb 2022

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ว่าด้วยความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ โดยมี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และแอลกอฮอล์เจล แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 27 Jan 2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และแอลกอฮอล์เจล แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 มกราคม 2565 โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้เข้ารับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

อ่านต่อ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ 2P Safety Hospital
โพสเมื่อ : 18 Jan 2022

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ 2P Safety Hospital

กิจกรรม Hand hygiene promotion and Covid Free Setting “ มาตรการปิ่นเกล้าปลอดภัย ห่างไกลโควิด ” ภายใต้มาตรการ DMHTTA เพื่อให้ผู้รับบริการ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากโควิด

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีนโยบายให้กำลังพลในสังกัด เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19
โพสเมื่อ : 04 Jan 2022

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีนโยบายให้กำลังพลในสังกัด เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19

ด้วยAntigen Test Kit (ATK) ทุกนายก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค แยกผู้ติดเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

อ่านต่อ
คณะกรรมการธนาคารขยะ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 30 Dec 2021

คณะกรรมการธนาคารขยะ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดกิจกรรม

งาน Thanks for Recycling “ แทนคำขอบคุณ ร่วมกันแยกขยะรีไซเคิล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ”

อ่านต่อ
BACK   123456... 64   NEXT