1
คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา
โพสเมื่อ : 21 May 2024

คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา

เข้าเยี่ยมเพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องฯ ประจำปี พ.ศ.2566 ของโรงพยาบาลสมเเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
โพสเมื่อ : 19 May 2024

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ณ อาศรมหมอพร และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ " วันอาภากร "

อ่านต่อ
กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แถวรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ
โพสเมื่อ : 18 May 2024

กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แถวรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน “ วันอาภากร ” 19 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ
โพสเมื่อ : 15 May 2024

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ

ในการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศวก.พร.

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับคณะจากสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โพสเมื่อ : 14 May 2024

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับคณะจากสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน “ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านการแพทย์และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ทีมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และนักฉุกเฉินการแพทย์ รพ.ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Station: ACLS in Pregnancy and NCPR
โพสเมื่อ : 13 May 2024

ทีมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และนักฉุกเฉินการแพทย์ รพ.ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Station: ACLS in Pregnancy and NCPR

จากการแข่งขันในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th Thailand Emergency Medicine Award 2024; 7th TEM Award 2024)

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดโครงการ วันพยาบาลสากลประจำปี 2567
โพสเมื่อ : 13 May 2024

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดโครงการ วันพยาบาลสากลประจำปี 2567

ภายใต้กิจกรรม “ CPR อาตมาก็ทำได้ ” โดยได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้แก่พระภิกษุสงฆ์

อ่านต่อ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รพ.ฯ ร่วมกับ คณะทำงานส่งเสริมสุขอนามัยของมือในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 09 May 2024

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รพ.ฯ ร่วมกับ คณะทำงานส่งเสริมสุขอนามัยของมือในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รพ.ฯ

จัดกิจกรรมส่งเสริม Hand Hygiene : Save Lives Clean Your Hands โดยได้ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มารับบริการตามห้องตรวจโรคต่างๆ ภายใน รพ.ฯ ให้ใส่ใจสุขอนามัยของมือด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธี

อ่านต่อ
BACK   123456... 90   NEXT