1
กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรม “ พยาธิวิทยาพบผู้ใช้บริการภายใน ”
โพสเมื่อ : 29 Jun 2022

กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรม “ พยาธิวิทยาพบผู้ใช้บริการภายใน ”

โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “ PITFALL IN LABORATORY : หลุมพรางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบปัญหาข้อขัดข้องระหว่างกลุ่มงานพยาธิวิทยากับผู้ใช้บริการภายใน รพ.ฯ

อ่านต่อ
คณะผู้เยี่ยมสำรวจจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สบส.สธ.)
โพสเมื่อ : 27 Jun 2022

คณะผู้เยี่ยมสำรวจจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สบส.สธ.)

เข้าเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทั้ง 9 ด้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ (สู่สากล) สถานพยาบาลภาครัฐ

อ่านต่อ
คณะทำงาน GREEN Hospital โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
โพสเมื่อ : 23 Jun 2022

คณะทำงาน GREEN Hospital โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านขายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงพยาบาล โดยมี วิทยากรจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตธนบุรี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 10 Jun 2022

ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การจัดการข้อร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น ( รุ่นที่ 4 ) ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 07 Jun 2022

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 31 May 2022

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการแก่พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ (รุ่นที่ 48)

อ่านต่อ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานกิจกรรมรณรงค์ “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก ”
โพสเมื่อ : 31 May 2022

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานกิจกรรมรณรงค์ “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก ”

ภายใต้คำขวัญ “ ปิ่นเกล้า ปลอดบุหรี่ ทุกชีวีปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 27 May 2022

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา ” และกลุ่มงานพัสดุ รพ.ฯ เรื่อง “ การจัดทำทะบียนคุมทรัพย์สินในระบบ EMR Soft ”

อ่านต่อ
BACK   123456... 64   NEXT