1
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และแอลกอฮอล์เจล แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 27 Jan 2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และแอลกอฮอล์เจล แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 มกราคม 2565 โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้เข้ารับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

อ่านต่อ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ 2P Safety Hospital
โพสเมื่อ : 18 Jan 2022

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ 2P Safety Hospital

กิจกรรม Hand hygiene promotion and Covid Free Setting “ มาตรการปิ่นเกล้าปลอดภัย ห่างไกลโควิด ” ภายใต้มาตรการ DMHTTA เพื่อให้ผู้รับบริการ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากโควิด

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีนโยบายให้กำลังพลในสังกัด เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19
โพสเมื่อ : 04 Jan 2022

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีนโยบายให้กำลังพลในสังกัด เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19

ด้วยAntigen Test Kit (ATK) ทุกนายก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค แยกผู้ติดเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

อ่านต่อ
คณะกรรมการธนาคารขยะ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 30 Dec 2021

คณะกรรมการธนาคารขยะ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดกิจกรรม

งาน Thanks for Recycling “ แทนคำขอบคุณ ร่วมกันแยกขยะรีไซเคิล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ”

อ่านต่อ
ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดพิธีมอบรางวัล “ คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ”
โพสเมื่อ : 27 Dec 2021

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดพิธีมอบรางวัล “ คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ”

และโครงการประชุมวิชาการพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2564 เรื่อง “ Strengthening nursing service for improving people health in long COVID ”

อ่านต่อ
กำลังพลจิตอาสาจากกรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โพสเมื่อ : 02 Dec 2021

กำลังพลจิตอาสาจากกรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ” สาขา การแพทย์และสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 20 Nov 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ” สาขา การแพทย์และสาธารณสุข

จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีมอบ

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต - อาจารย์
โพสเมื่อ : 10 Nov 2021

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต - อาจารย์

ผ่านทางระบบ Video Conference ระหว่างคณะอาจารย์แพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ
BACK   123456... 60   NEXT