1
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ”
โพสเมื่อ : 15 Feb 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ”

ให้แก่กำลังพลสังกัด รพ.ฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดกิจกรรม Open House นิสิตแพทย์ปี 3
โพสเมื่อ : 08 Feb 2023

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดกิจกรรม Open House นิสิตแพทย์ปี 3

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนขึ้นชั้นคลินิก ประจำปี 2566

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร รพ.ฯ และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือเรื่อง แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย
โพสเมื่อ : 03 Feb 2023

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือเรื่อง แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย

เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นกรณีพิเศษ กับพลโท พจน์ เอมพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ : 02 Feb 2023

คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เข้าเยี่ยมสำรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

อ่านต่อ
พิธีเปิด “ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย ” โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 01 Feb 2023

พิธีเปิด “ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย ” โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีฯ

อ่านต่อ
กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข็มกระตุ้น
โพสเมื่อ : 01 Feb 2023

กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข็มกระตุ้น

ให้กับข้าราชการ ทร.พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทร. ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ บริเวณโถงชั้น 1 บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

อ่านต่อ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 31 Jan 2023

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เพื่อรับทราบภารกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ และห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ เทคนิคการ Feedback นิสิตแพทย์ ”
โพสเมื่อ : 28 Jan 2023

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ เทคนิคการ Feedback นิสิตแพทย์ ”

โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

อ่านต่อ
BACK   1 ...345678... 74   NEXT