1
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
โพสเมื่อ : 22 Mar 2024

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

อ่านต่อ
ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดพิธีทำบุญและพิธีเปิด “ สวนสมุนไพรหมอพร ”
โพสเมื่อ : 21 Mar 2024

ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดพิธีทำบุญและพิธีเปิด “ สวนสมุนไพรหมอพร ”

เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวาระแห่งการสิ้นพระชนม์ครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

อ่านต่อ
รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน รับแถวตรวจบัญชีพล
โพสเมื่อ : 14 Mar 2024

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน รับแถวตรวจบัญชีพล

พร้อมทั้งให้โอวาท โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด รพ.ฯ เข้าร่วมแถว พร้อมรับการตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

อ่านต่อ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
โพสเมื่อ : 08 Mar 2024

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ให้การต้อนรับฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

อ่านต่อ
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดงาน “ วันการได้ยินโลก : World Hearing Day 2024 ”
โพสเมื่อ : 07 Mar 2024

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดงาน “ วันการได้ยินโลก : World Hearing Day 2024 ”

โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย ( TCWN )
โพสเมื่อ : 07 Mar 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย ( TCWN )

ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น ( cardiac death ) กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ “ Clean and Run ”
โพสเมื่อ : 06 Mar 2024

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ “ Clean and Run ”

โดยการรณรงค์เชิญชวนให้บุคลากรของ รพ.ฯ และประชาชนที่มาออกกำลังกายภายในพื้นที่กรมแพทย์ทหารเรือ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด

อ่านต่อ
BACK   1 ...345678... 92   NEXT