1
รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม
โพสเมื่อ : 14 Dec 2023

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม

การประชุมประสานเครือข่ายประกันสังคมสถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2566

อ่านต่อ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ แสดงความยินดีกับ นาวาโทหญิง สุพัตรา นุชกูล และนาวาตรีหญิง สุจิตตา เหมือนศรี
โพสเมื่อ : 08 Dec 2023

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ แสดงความยินดีกับ นาวาโทหญิง สุพัตรา นุชกูล และนาวาตรีหญิง สุจิตตา เหมือนศรี

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2566

อ่านต่อ
รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร รับแถวตรวจบัญชีพลประจำเดือนธันวาคม
โพสเมื่อ : 07 Dec 2023

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร รับแถวตรวจบัญชีพลประจำเดือนธันวาคม

และให้โอวาทแก่กำลังพลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ กห. ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 07 Dec 2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ กห. ประจำปี 2566

ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จากผลงานการวัดความดันในช่องท้องโดยใช้นวัตกรรม IAH Pinklao และจากล็อค กดตรงจุดหยุดเลือดออก

อ่านต่อ
พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารชั้น 3
โพสเมื่อ : 29 Nov 2023

พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารชั้น 3

เพื่อสามารถให้บริการดูแลผู้สูงอายุได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกจำนวน 15 เตียง โดยมีทั้งแบบห้องรวม 4 เตียง และห้องพิเศษ (เดี่ยว)

อ่านต่อ
พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.ฯ จัดงาน “ สืบสานประเพณีลอยกระทง ”
โพสเมื่อ : 28 Nov 2023

พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.ฯ จัดงาน “ สืบสานประเพณีลอยกระทง ”

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีของไทย

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานแนวทางการแพทย์เชิงรุก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 23 Nov 2023

การประชุมคณะทำงานแนวทางการแพทย์เชิงรุก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์เชิงรุกของ รพ.ฯ

อ่านต่อ
BACK   1 ...345678... 88   NEXT