1
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 Jun 2021

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 08 Jun 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนกลุ่มสูงอายุและกลุ่มป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม”

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 08 Jun 2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนกลุ่มสูงอายุและกลุ่มป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “ หมอพร้อม ”

อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงกำลังใจพระราชทาน บัตรพระราชทานกำลังใจ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 04 Jun 2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงกำลังใจพระราชทาน บัตรพระราชทานกำลังใจ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงกำลังใจพระราชทาน บัตรพระราชทานกำลังใจ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานอาหารมอบให้บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 02 Jun 2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานอาหารมอบให้บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญอาหารพระราชทานมอบให้บุคลากรของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

อ่านต่อ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
โพสเมื่อ : 01 Jun 2021

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

นาวาเอกหญิง จิรพรรณ ตันติมงคลสุข หน.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลกิจกรรมประกวดคำขวัญเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
โพสเมื่อ : 01 Jun 2021

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร รพ.ฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 28 May 2021

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคล

อ่านต่อ
BACK   1 ...345678... 60   NEXT