ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2564

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
10 Nov 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม
  Download
10 Nov 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
  Download
10 Nov 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศป้องกันการติดเชื้อสำหรับห้องทันตกรรม ชั้น๒ อาคารผู้ป่วยนอก (e-bidding)
  Download
10 Nov 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย(SERVER) ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 วงเงิน 856,000 บาท เสนอราคา 14 ส.ค.63 ทางระบบ e-GP
10 Nov 2021
ต่อสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
10 Nov 2021
ต่อสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร๑๐๐ปีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษาและอาคารเทียมเชิดบุญเมือง ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
10 Nov 2021
ต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
10 Nov 2021
ต่อสัญญาเช่าระบบจัดเก็บและสื่อสารภาพทางการแพทย์ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ พ.ค.๖๔
10 Nov 2021
ต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
10 Nov 2021
ต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
10 Nov 2021
ต่อสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารฝ่ายสนับสนุน รพ.ฯ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
10 Nov 2021
จ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยใน รพ.ฯโดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 5,000,000 บาท เสนอราคา 21 ก.ย.63
10 Nov 2021
จ้างปรับปรุงศูนย์รับบริจาคชั้น๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ในวงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศ ๒๓-๓๑ มี.ค.๖๔ เสนอราคา ๑ เม.ย.๖๔ ทางระบบ e-GP
10 Nov 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงศูนย์รับบริจาค ชั้น1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
10 Nov 2021
จ้างติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้ำจากหม้อไอน้ำและท่อเมนไอน้ำกลับของเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าและเครื่องรีดผ้า กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ โดยวิธี e-bidding ประกาศ 5-13 พ.ค.64 เสนอราคา 14 พ.ค.64
10 Nov 2021
จ้างติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้ำจากหม้อไอน้ำและท่อเมนไอน้ำกลับของเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าและเครื่องรีดผ้า กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ 31 พ.ค.64 เสนอราคา 9 มิ.ย.64
10 Nov 2021
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศป้องกันการติดเชื้อสำหรับห้องทันตกรรม ชั้น๒ อาคารผู้ป่วยนอก (e-bidding) วงเงิน 6,500,000 บาท เปิดรับฟังคำวิจารณ์ร่าง TOR 22-24 มิ.ย.64
10 Nov 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย ชั้น3 อาคารพิเคราะห์ฯ วงเงิน 4,974,500 บาท เสนอราคา 30 ก.ค.64 ทางระบบ e-GP
10 Nov 2021
จ้างบำรุงรักษาเครื่องตัดกระจกตาและเครื่องฉายเลเซอร์ ตั้งแต่ 1 ก.ย.64 - 30 ก.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)ค วงเงิน 2,000,000 บาท
10 Nov 2021
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระแทกนิ่วสะท้อนความถี่สูง
  Download