ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2564

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
23 Feb 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์สายอื่นๆ ผ.2/64
  Download
23 Feb 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก (Bipap)
  Download
18 Feb 2021
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย
  Download
17 Feb 2021
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของเส้นประสาท จำนวน ๑ เครื่อง
  Download
15 Feb 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม
  Download
08 Feb 2021
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์สายอื่นๆ ผ.1 - 64
  Download
08 Feb 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ
  Download
26 Jan 2021
ประกาศผู้ชนะงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ 260 ตัน อาคารผู้ป่วยนอก
26 Jan 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเฝ้าระวังสัญญาณชีพประจำเตียง Central monitor
  Download
20 Jan 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดระบบเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลังฯ
  Download
20 Jan 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
  Download
19 Jan 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรยืเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม
  Download
15 Jan 2021
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Central monitor จำนวน ๓ ชุด
  Download
12 Jan 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg Tab.โดยวิธีคัดเลือก ปี2564 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
  Download
11 Jan 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สล.1/64
  Download
08 Jan 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์260ตันอาคารผู้ป่วยนอก เสนอราคา 15 ม.ค.64 ทางระบบ e-GP
08 Jan 2021
ผลการพิจารณาร่างวิจารณ์-ไม่ปรับปรุงงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ขนาด 260 ตันความเย็น อาคารผู้ป่วยนอก
28 Dec 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งระบบ IOTในห้องความดันลบและระบบ Teleconference หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม
25 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ขนาด260 ตันของอาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 5,000,000 บาท เปิดวิจารณ์ฯ ร่าง 3 วัน 24-28 ธ.ค.63
25 Dec 2020
ประกาศแผนซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ 260ตัน
BACK   12345   NEXT