ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2564

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
08 Feb 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ
  Download
08 Feb 2021
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์สายอื่นๆ ผ.1 - 64
  Download
26 Jan 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเฝ้าระวังสัญญาณชีพประจำเตียง Central monitor
  Download
26 Jan 2021
ประกาศผู้ชนะงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ 260 ตัน อาคารผู้ป่วยนอก
  Download
20 Jan 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
  Download
20 Jan 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดระบบเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลังฯ
  Download
19 Jan 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรยืเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม
  Download
15 Jan 2021
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Central monitor จำนวน ๓ ชุด
  Download
12 Jan 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg Tab.โดยวิธีคัดเลือก ปี2564 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
  Download
11 Jan 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สล.1/64
  Download
08 Jan 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์260ตันอาคารผู้ป่วยนอก เสนอราคา 15 ม.ค.64 ทางระบบ e-GP
  Download
28 Dec 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งระบบ IOTในห้องความดันลบและระบบ Teleconference หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม
  Download
25 Dec 2020
ประกาศแผนซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ 260ตัน
  Download
24 Dec 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
  Download
18 Dec 2020
ประกาศแผนจัดจ้างติดตั้งระบบ IOT ในห้องความดันลบและระบบ Teleconference หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม
  Download
14 Dec 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง พร้อมระบบนำร่องชนิด Electromagnetic Navigation จำนวน 1 ชุด
  Download
14 Dec 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรยืเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล พร้อมโปรแกรมการทำงานแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
  Download
04 Dec 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ ๑๔ รายการ
  Download
03 Dec 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาระบบ HIS EMR Soft ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.64
  Download
03 Dec 2020
ประกาศร่าง๗ัดซื้อระบบเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
  Download