ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2560

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
14 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 1/2560
  Download
28 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องซื้อวิธีพิเศษ 4/2560
  Download
28 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องซื้อวิธีพิเศษ 5/2560
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาน้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด 20 รายการ
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาน้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด 17 รายการ
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาน้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด 16 รายการ
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาน้ำยาตรวจหา HBA1C ในเลือด
  Download
28 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องซื้อวิธีพิเศษ 6/2560
  Download
28 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องซื้อวิธีพิเศษ 7/2560
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Xatral XL 10 mg
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาน้ำยาตรวจ Crossmatching และน้ำยาตรวจหมู่โลหิต
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 2 รายการ
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Xarator 40 mg
  Download
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Eylea 2 mg
  Download
28 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 1/2560
  Download
28 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องซื้อวิธีพิเศษ 11/2560
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj.Albutein 20 % และ Inj.Human Albumin Grifol 20 % 50 ml
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Norvasc 5 mg
28 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Norvasc 10 mg
BACK   12   NEXT