ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2560

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
28 Jun 2017
วิจารณ์ร่างงานปรับปรุงระบบระบายอากาศ/ปรับอากาศฯ (e-bidding)
28 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคา 3/2560 ซื้อเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง
28 Jun 2017
วิจารณ์ร่างงานปรับปรุงระบบระบายอากาศ/ปรับอากาศฯ (e-bidding 1/2560)
BACK   12   NEXT