สรุปผลการจัดหาพัสดุ

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
28 Sep 2018
7ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่63/2561 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 8,000,000 บาท
  Download
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน ตุลาคม งป 2557
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน พฤศจิจิกายน งป 2557
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน ธันวาคม งป 2557
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน มกราคม งป 2557
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน กุมภาพันธ์ งป 2557
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน มีนาคม งป 2557
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน เมษายน งป 2557
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน กรกฎาคม งป 2557
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน พฤษภาคม งป 2557
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน มิถุนายน งป 2557
BACK   1   NEXT