โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 29 Sep 2023

พิธียกช่อฉัตรพระวิหารประดิษฐาน พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ แพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา เป็นประธานพิธีฯ"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 28 Sep 2023

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ รพ.ฯ รับแถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์

และให้โอวาทแก่กำลังพล รพ.ฯ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณกำลังพลของ รพ.ฯ ทุกนายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ฯ "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 27 Sep 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้าง

ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด “ ปิ่นเกล้ากษิณาลัย สายใยนิรันดร ” "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 26 Sep 2023

คุณพรนภา บูรโสถิกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 150,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า