โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือที่มีคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 14 Jun 2024

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ และคณะตรวจสอบภายใน ทร.

พร้อมรับฟังผลสรุปการตรวจสอบภายใน รพ.ฯ จากคณะตรวจสอบฯ โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.ฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 14 Jun 2024

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพจบใหม่

เรื่อง “ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 13 Jun 2024

สน.กำลังพล รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร

ภายใต้หัวข้อ “ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า