โครงการศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ ภายใต้แนวคิด“คุณไม่ใช้เราขอเป็นสะพานบุญ” สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึง สิ่งอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ภารกิจ


ภารกิจ

1. รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ผู้บริจาคไม่ได้ใช้งานแล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ ทำความสะอาด และบริหารจัดการสำหรับการยืมและคืน
2. บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ไปใช้งานที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น โดยจะทำการสอนวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ยืมได้รับทราบ

ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่
- มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทร. 02-475-2737
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร. 02-475-2532

ติดต่อยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่
- ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โทร. 02-475-2777
- ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 0930-1130 และ 1330-1530 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

การติดตามหลังการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ปันน้ำใจฯ จะติดตามการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทุก 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี