ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2566

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
24 Jul 2023
จ้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (CSSD) วงเงิน 11,148,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 20-25 ก.ค.66
  Download
19 Jul 2023
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งป.2567
19 Jul 2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร100ปี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯและอาคารเชิดบุญเมือง วงเงิน 9,936,000 บาท เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 19-24 ก.ค.66 ทางระบบ e-GP
18 Jul 2023
ยกเลิกประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารนิติเวช (ชั่วคราว) เลขที่ 62/2566
  Download
18 Jul 2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฝ่ายสนับสนุน วงเงิน 3,672,000 บาท เสนอราคา 26 ก.ค.66 เวลา 0900-1200 ทางระบบ e-GP
18 Jul 2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค วงเงิน 13,392,000 บาท เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 17-20 ก.ค.66 ทางระบบ e-GP
18 Jul 2023
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ(CSSD)และงานก่อสร้างอาคารนิติเวช(ชั่วคราว)
  Download
10 Jul 2023
ประกาศแผนซ่อมบำรุงรักษาระบบห้องปรับอากาศแรงดันบรรยากาศสูง วงเงิน 15,000,000 บาท
07 Jul 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Xalatan Eye drops 2.5 ml/ Bott โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ) Repeat order ส.121/65
  Download
07 Jul 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Xarator Tablet 40 mg. (Atorvastatin Calcium) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ) Repeat order ส.66/66
  Download
07 Jul 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Lyrica Capsule 75 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ) Repeat order ส.117/65
  Download
07 Jul 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Forxiga Tab 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ) Repeat order ส.53/66
  Download
07 Jul 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Eylea INJ. 40mg/ml.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(ค) เพิ่มเติม
  Download
30 Jun 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
20 Jun 2023
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ
  Download
30 May 2023
จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) รพ.ฯ วงเงิน 5,500,000 บาท เสนอราคาในวันที่ 12 มิ.ย.66 เวลา 0900-1200
  Download
25 May 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Dextran+Hypromellose Eye Drop 0.8 ml โดยวิธีคัดเลือก คล.36/66
  Download
24 May 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Eylea INJ. 40mg/ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง monopoly เพิ่มเติม
  Download
24 May 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Xarator Tablet 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Repeat order ส.66/66
  Download
22 May 2023
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ วงเงิน 5,500,000 บาท
BACK   12345   NEXT