ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2566

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
20 Mar 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Eylea INJ 2 mg (40 mg/ml) Repeat Order ส.63/66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (จ) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
08 Mar 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Multisource จำนวน 34 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
28 Feb 2023
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก
16 Feb 2023
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิดถุงสี่ จำนวน 2,000 เซท
  Download
16 Feb 2023
ประกาศประกวดราคาซื้อใบมีดสำหรับใช้เชื่อมต่อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 9,100 ใบ
  Download
16 Feb 2023
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการประมวลผลภาพคลื่นแม่เหล็กร่วมกับภาพอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด
  Download
16 Feb 2023
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเก็บรักษาคุรภาพเกล็ดโลหิต จำนวน ๓,๐๐๐ ยูนิต
  Download
15 Feb 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Cosopt Eye Drop 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (จ) Repeat Order ส.122/2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
15 Feb 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Celebrex Cap 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (จ) Repeat Order ส.118/2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
15 Feb 2023
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเภสัชกรรม
09 Feb 2023
ประกาศแผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ
  Download
28 Jan 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ)(Repeat Order) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
26 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 5,229,000 บาท ประกาศเผยแพร่ 23 ม.ค.-7 ก.พ.66 (หลังจากไม่มีผู้วิจารณ์) เสนอราคา 8 ก.พ.66 ทางระบบ e-GP
26 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเภสัชกรรม วงเงิน 5,000,000 บาท ประกาศเผยแพร่ 23-31 ม.ค.66 เสนอราคา 1 ก.พ.66 ทางระบบ e-GP
17 Jan 2023
ประกาศแผนจ้างซ่อมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารเภสัชกรรม
16 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 5,229,000 บาท เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 16-20 ม.ค.๖๖ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanchai73@gmail.com
04 Jan 2023
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ระบบปฎิบัติการณ์ประมวลภาพคลื่นแม่เหล็กร่วมกับภาพอัลตร้าซาวด์
  Download
23 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Hyruan One INJ.3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
21 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Oseni Tablet 25/15 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
21 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Enantone LP INJ.11.25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
BACK   123   NEXT