ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์จักษุกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) เป็นกรรมวิธีการบำบัดทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง ด้วยการให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ ภายใต้ความดันบรรยากาศที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งกระทำได้โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เรียกว่าห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) ในการอัดอากาศเข้าไปในอุปกรณ์ ดังกล่าว ให้สูงขึ้นซึ่งใช้ในการรักษาโรคจากการปฏิบัติการใต้น้ำ ปัจจุบันการบำบัดนี้สามารถใช้เป็นการรักษาเสริมในโรคได้หลากหลายภาวะ เช่น ผู้ป่วยแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวาน แผลเนื้อกระดูกกรามตาย และเนื้อเยื่ออ่อนที่ได้รับการบาดเจ็บจากผลของรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง แผลไหม้ พิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ การติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อนรุนแรงจากแบคทีเรียกินเนื้อ กล้ามเนื้อเน่าตายจาก เชื้อบางประเภท ฝีในสมอง การติดเชื้อเรื้อรังของกระดูกบางกรณี การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการบดขยี้และการขาดเลือดของระยางค์ จากผลของการบาดเจ็บ เป็นต้น

ในระยะหลังได้เริ่มนำมาใช้ในการรักษาภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงกลางเรตินาของตา ภาวะประสาทหูดับเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมในการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติก ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง ผู้ป่วยที่ถูกกัดด้วยงูพิษต่อระบบโลหิตและการบำบัดเพื่อบรรเทาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือได้มีการติดตั้งห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงที่มีความทันสมัย มีขนาดใหญ่ที่สามารถให้ การรักษาผู้ป่วยได้คราวละ 30 คน อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายกับผู้ป่วยในขณะรับการรักษา และที่สำคัญคือได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยอาการหนัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเทียบเท่าการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด