ประกาศเมื่อ รายละเอียด
12 Oct 2023
สนใจร่วมงานกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม รายละเอียด
16 Feb 2024
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  Download
27 Feb 2024
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลง 27 ก.พ.67
  Download