ประกาศเมื่อ รายละเอียด
12 Oct 2023
แบบฟอร์มสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รายละเอียด
01 Dec 2023
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  Download
08 Dec 2023
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  Download