ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์จักษุกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

ศูนย์หัวใจและห้องปฏิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ(Transradial Catheterization Center)

 เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 สามารถทำการฉีดสี ทำบอลลูน ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention;PCI) ทำการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกเพื่อทำการรักษาแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการทำบอลลูน

 

ศูนย์หัวใจและห้องปฏิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ(Transradial Catheterization Center)

เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 สามารถทำการฉีดสี ทำบอลลูน ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention;PCI) ทำการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกเพื่อทำการรักษาแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการทำบอลลูน ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft Surgery; CABG) การสวนหัวใจเร่งด่วนในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ชนิด STEMI แบบผ่านทางข้อมือ ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าวางแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์หัวใจครบวงจรแบบ One Stop Service ที่บริเวณ ชั้น 4 ของอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคโดยจุดเด่นคือมีห้องพักสำหรับ ผู้ป่วยที่ได้รับ การสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ (Radial Lounge) เป็นการบริการแบบ Same Day Discharge เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับความสุขสบายลดภาระค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล ระยะเวลารอคอยการทำหัตถการสวนหัวใจสั้นลง เหลือเพียง 14 วัน