ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2566

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
19 May 2023
จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) รพ.ฯ วงเงิน 5,500,000 บาท เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 19-23 พ.ค.66
11 Apr 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Xalatan ED 2.5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (จ) Repeat Order ส.121/65 ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
24 Mar 2023
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน ก.พ.66
  Download
24 Mar 2023
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน ม.ค.66
  Download
24 Mar 2023
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก
  Download
20 Mar 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Eylea INJ 2 mg (40 mg/ml) Repeat Order ส.63/66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (จ) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
08 Mar 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Multisource จำนวน 34 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 56(1)(ข) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
28 Feb 2023
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก
16 Feb 2023
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิดถุงสี่ จำนวน 2,000 เซท
  Download
16 Feb 2023
ประกาศประกวดราคาซื้อใบมีดสำหรับใช้เชื่อมต่อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 9,100 ใบ
  Download
16 Feb 2023
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการประมวลผลภาพคลื่นแม่เหล็กร่วมกับภาพอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด
  Download
16 Feb 2023
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเก็บรักษาคุรภาพเกล็ดโลหิต จำนวน ๓,๐๐๐ ยูนิต
  Download
15 Feb 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Cosopt Eye Drop 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (จ) Repeat Order ส.122/2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
15 Feb 2023
ประกาศการจัดซื้อยา Celebrex Cap 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (จ) Repeat Order ส.118/2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
15 Feb 2023
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเภสัชกรรม
09 Feb 2023
ประกาศแผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ
  Download
28 Jan 2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ)(Repeat Order) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
26 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 5,229,000 บาท ประกาศเผยแพร่ 23 ม.ค.-7 ก.พ.66 (หลังจากไม่มีผู้วิจารณ์) เสนอราคา 8 ก.พ.66 ทางระบบ e-GP
26 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเภสัชกรรม วงเงิน 5,000,000 บาท ประกาศเผยแพร่ 23-31 ม.ค.66 เสนอราคา 1 ก.พ.66 ทางระบบ e-GP
17 Jan 2023
ประกาศแผนจ้างซ่อมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารเภสัชกรรม
BACK   12345   NEXT