ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2566

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
16 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 5,229,000 บาท เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 16-20 ม.ค.๖๖ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanchai73@gmail.com
04 Jan 2023
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ระบบปฎิบัติการณ์ประมวลภาพคลื่นแม่เหล็กร่วมกับภาพอัลตร้าซาวด์
  Download
23 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Hyruan One INJ.3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
21 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Oseni Tablet 25/15 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
21 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Enantone LP INJ.11.25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
19 Dec 2022
ประกาศจัดซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนสน 1 เครื่อง
  Download
19 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Victoza penfill INJ.6 mg/ml, 3ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
19 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Prevacid FDT Tablet 30 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
19 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Jardiance Tablet 25 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
19 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Edarbi Tablet 40 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
19 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Xarator Tablet 40 mg (Atorvastatin calcium) โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) งป.66 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Forxiga FC Tablet 10 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Jardiance Tablet 10 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Glyxambi Tablet 10/5 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ ๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Ebixa Syr 5 mg/pump (0.5ml),100ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ ๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Prolia PFS INJ.60 mg/ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Januvia Tablet 100 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Galvus MET Tablet 50+500 mg.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒)(ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Xigduo XR Tablet 10/1,000 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Eylea INJ. 40 mg/ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
BACK   12345   NEXT