ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2564

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคอายุรกรรม Meropenem Powder Solution for Injection 1g/vial โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคอายุรกรรม N-Acetylcysteine 600 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคอายุรกรรม Omeprazole 20 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคอายุรกรรม Oxaliplatin 5 mg/1 ml โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคอายุรกรรม Piperacillin sodium + Tazobactam sodium Powder Solution for Injection 4 g+ 500 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคอายุรกรรม Quetiapine 50 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคอายุรกรรม Tigecycline 50 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
จ้างติดตั้งระบบปรับอากาศห้องผู้ป่วย(Negative Pressure) จำนวน 2 ห้อง หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ชั้น3 อาคารพิเคราะห์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)ง ใช้เงินบริจาค วงเงิน 3,493,500 บาท
11 Oct 2021
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย ชั้น3 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศห้องผู้ป่วย(Negative Pressure) จำนวน 2 ห้อง หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศป้องกันการติดเชื้อสำหรับห้องทันตกรรม ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก (e-bidding)
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาท ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องตัดกระจกตาและเครื่องฉายเลเซอร์ ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย ชั้น 3 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
  Download
25 Feb 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์สายอื่นๆ ผ.2/64
  Download
23 Feb 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก (Bipap)
  Download
18 Feb 2021
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย
  Download
17 Feb 2021
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของเส้นประสาท จำนวน ๑ เครื่อง
  Download