ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2564

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
ผลการพิจารณาร่างวิจารณ์-ไม่ปรับปรุงงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ขนาด 260 ตันความเย็น อาคารผู้ป่วยนอก
11 Oct 2021
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ขนาด260 ตันของอาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 5,000,000 บาท เปิดวิจารณ์ฯ ร่าง 3 วัน 24-28 ธ.ค.63
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงศูนย์รับบริจาคชั้น๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังประจำเตียง Centrol monitor
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาท
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ผ.4/64
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนจ้างติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้ำจากหม้อไอน้ำและท่อเมนไอน้ำกลับฯกลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Multisource 35 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ปี 64 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒๕๖๔ ผ.4/64
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมถรรภาพปอด
  Download