ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2564

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
28 Aug 2020
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๖๒ รายการ
  Download
27 Aug 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๙ รายการ
  Download
27 Aug 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบิน HbA1C จำนวน ๑ รายการ
  Download
25 Jul 2020
ประกาศแผนจัดจ้าง งป.64 จำนวน 2 งาน ตรวจสวนหัวใจและเครื่องมือแพทย์
  Download
21 Jul 2020
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา พ.1-64
  Download
21 Jul 2020
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา พ.2-64
  Download
19 Jul 2020
ประกาศแผนจัดจ้าง งป.64 จำนวน 5 งาน
  Download
10 Jul 2020
ประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย(SERVER) ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
  Download
28 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคา 3/2560 ซื้อเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง
16 Jun 2024
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงศูนย์รับบริจาค ชั้น1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
16 Jun 2024
ประกาศแผนจ้างติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้ำจากหม้อไอน้ำและท่อเมนไอน้ำกลับฯกลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
16 Jun 2024
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมถรรภาพปอด
16 Jun 2024
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม
  Download