ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2564

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
03 Dec 2020
ประกาศร่างจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบวี - อาร์ม
  Download
25 Nov 2020
ประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาระบบ HIS EMR Soft ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.64
  Download
23 Nov 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาผู้ผลิตรายเดียว(monopoly)4รายการ ปี2564 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
  Download
17 Nov 2020
แผนจัดซื้อเครื้องมือแพทย์ ๒ รายการ
  Download
13 Nov 2020
ประกาศแผนการจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg Tab.โดยวิธีคัดเลือก ปี2564 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
09 Oct 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๖ รายการ
  Download
09 Oct 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๕ รายการ
  Download
09 Oct 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อหลอดเลือด และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา
  Download
09 Oct 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน ๖ รายการ
  Download
30 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำความสะอาดอาคารฝ่ายสนับสนุน รพ.ฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
  Download
25 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะงานต่อสัญญา1.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค 2.อาคาร 100ปีฯอาคารเฉลิมพระเกียรติฯและอาคารเทียมฯ 3.จ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารฯ
  Download
24 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๖๒ รายการ
  Download
24 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๒๘ รายการ
  Download
24 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๘ รายการ พ.7-64
  Download
24 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๘ รายการ
  Download
24 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๐ รายการ
  Download
24 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๙ รายการ
  Download
24 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๘ รายการ พ.12-64
  Download
21 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๓ รายการ
  Download
21 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๙ รายการ
  Download