ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2564

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
17 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบิน เอวันซี ในเลือด
  Download
17 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
  Download
14 Sep 2020
ประกาศแผนจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยใน
  Download
10 Sep 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๕ รายการ
  Download
10 Sep 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๖ รายการ
  Download
10 Sep 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๗ รายการ
  Download
10 Sep 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๘ รายการ
  Download
10 Sep 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเลือด และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๓ รายการ
  Download
10 Sep 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน ๖ รายการ
  Download
08 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย(SERVER)ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓-๓๐ ก.ย.๖๔
  Download
08 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓-๓๐ ก.ย.๖๔
  Download
08 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะงานเช่าระบบจัดเก็บและสื่อสารภาพทางการแพทย์ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓-๓๐ ก.ย.๖๔
  Download
08 Sep 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓-๓๐ ก.ย.๖๔
  Download
08 Sep 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๘ รายการ
  Download
08 Sep 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๐ รายการ
  Download
08 Sep 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๙ รายการ
  Download
31 Aug 2020
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๒๘ รายการ
  Download
31 Aug 2020
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๘ รายการ
  Download
28 Aug 2020
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส จำนวน ๒ รายการ
  Download
28 Aug 2020
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ และวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๓ รายการ
  Download