ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2564

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โรคต้อหิน
  Download
11 Oct 2021
ยกเลิกการจ้างติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้ำจากหม้อไอน้ำและท่อเมนไอน้ำกลับของเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าและเครื่องรีดผ้า กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ โดยวิธี e-bidding
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิด ๓ ก๊าซ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เสียง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โรคต้อหิน
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศป้องกันการติดเชื้อสำหรับห้องทันตกรรมชั้น2 อาคารผู้ป่วยนอก
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด Atorvastatin calcium Tablet 10 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด Atorvastatin calcium Tablet 20 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด Carvedilol Tablet 6.25 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด Pitavastatin Tablet 2 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด Clopidogrel Tablet 75 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด Ezetimibe Tablet 10 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด Rosuvastatin Tablet 10 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด Nebivolol Tablet 5 MG โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้ำจากหม้อไอน้ำและท่อเมนกลับฯ กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคจักษุกรรม Dextran 1MG/1ML + Hydroxypropyl methylcellulose 3 MG/ML Eye Drops โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคจักษุกรรม Dorzolamide Hydrochloride 2 GM/100ML + Timolol maleate 500 MG/100ML Eye Drops โดยวิธีคัดเลือก 56(1) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ ก๊าซ
  Download
11 Oct 2021
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศป้องกันการติดเชื้อสำหรับห้องทันตกรรม ชั้น๒ อาคารผู้ป่วยนอก (e-bidding) วงเงิน 6,500,000 บาท เสนอราคา 13 ก.ค.64 ทางระบบ e-GP
  Download