1
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
โพสเมื่อ : 21 Mar 2023

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาพร้อมรับการรักษาทางทันตกรรม และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ”
โพสเมื่อ : 16 Mar 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ”

ให้แก่กำลังพลสังกัด รพ.ฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม ได้ทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านต่อ
ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางมาโปรดญาติโยม
โพสเมื่อ : 16 Mar 2023

ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางมาโปรดญาติโยม

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ตลอดจนผู้มารับบริการ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญบริจาค อาหารแห้ง แพมเพิส สิ่งของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วย HIV , เด็กกำพร้า , คนชราที่ถูกทอดทิ้ง รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคม และโครงการอื่นๆ ภายใต้ความเมตตาของหลวงพ่ออลงกต

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ รพ.ฯ มอบประกาศนียบัตรและรางวัล
โพสเมื่อ : 15 Mar 2023

ผู้อำนวยการ รพ.ฯ มอบประกาศนียบัตรและรางวัล

ให้กับหน่วยงานที่มีกำลังพลในหน่วยงานเข้าร่วมรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครบ 4 สถานี มากที่สุด และกำลังพลชาย-หญิง ที่มีคะแนนการทดสอบครบ 4 สถานีดีที่สุด

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ รพ.ฯ รับมอบประกาศนียบัตรสถานพยาบาล ที่ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA)
โพสเมื่อ : 14 Mar 2023

ผู้อำนวยการ รพ.ฯ รับมอบประกาศนียบัตรสถานพยาบาล ที่ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA)

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุมวิชาการประจําปี HA National Forum ครั้งที่ 23 " Synergy for Safety and Well-being (ผนึกกำลัง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ) "

อ่านต่อ
Captain John Rotruck นายแพทย์ใหญ่ประจำกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก กองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ และคณะ
โพสเมื่อ : 01 Mar 2023

Captain John Rotruck นายแพทย์ใหญ่ประจำกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก กองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ และคณะ

เยี่ยมชมศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานประชุมวิชาการและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 65
โพสเมื่อ : 22 Feb 2023

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานประชุมวิชาการและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 65

โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร และชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท่างการแพทย์ / ผลงานวิจัย

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.66
โพสเมื่อ : 21 Feb 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.66

“ รับรู้สมรรถภาพ รับทราบความฟิต มาวิ่งปีละนิด พิชิตโรคภัย ” ซึ่งจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4 สถานี ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ
BACK   1 ...234567... 74   NEXT