1
ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดพิธีมอบรางวัล “ คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ”
โพสเมื่อ : 27 Dec 2021

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดพิธีมอบรางวัล “ คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ”

และโครงการประชุมวิชาการพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2564 เรื่อง “ Strengthening nursing service for improving people health in long COVID ”

อ่านต่อ
กำลังพลจิตอาสาจากกรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โพสเมื่อ : 02 Dec 2021

กำลังพลจิตอาสาจากกรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ” สาขา การแพทย์และสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 20 Nov 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ” สาขา การแพทย์และสาธารณสุข

จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีมอบ

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต - อาจารย์
โพสเมื่อ : 10 Nov 2021

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต - อาจารย์

ผ่านทางระบบ Video Conference ระหว่างคณะอาจารย์แพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2564 ”
โพสเมื่อ : 09 Nov 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2564 ”

ประเภทสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 25,000 คน จากสำนักงานประกันสังคม โดยมี คุณพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 02 Nov 2021

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแผนการดำเนินงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงาน

อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน
โพสเมื่อ : 28 Oct 2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน

รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กทม. เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 20 Oct 2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ

พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเพื่อรับทราบถึงการดำเนินการ อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ การให้บริการฉีดวัคซีน โควิด - 19 แก่ประชาชน รวมถึงการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ

อ่านต่อ
BACK   1 ...234567... 64   NEXT