1
คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 04 Oct 2021

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดี

ต่อ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 04 Oct 2021

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดี

ต่อ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเอง
โพสเมื่อ : 01 Oct 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเอง

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเองของ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

อ่านต่อ
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โพสเมื่อ : 01 Oct 2021

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ท่านเก่า ได้ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

อ่านต่อ
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน
โพสเมื่อ : 29 Sep 2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19
โพสเมื่อ : 27 Sep 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณรอบๆโรงพยาบาล

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการ
โพสเมื่อ : 27 Sep 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการกำลังพล รพ.ฯ

อ่านต่อ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
โพสเมื่อ : 24 Sep 2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุมัติให้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลร่วมกับภาคเอกชน และประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด และเครื่องผลิตออกซิเจน ภายใต้ชื่อ "โครงการปันลมปราณ"

อ่านต่อ
BACK   123456... 60   NEXT