1
รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
โพสเมื่อ : 20 May 2023

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ของพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ หน้าแถวข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัด รพ.ฯ เนื่องใน “ วันอาภากร ”

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ
โพสเมื่อ : 18 May 2023

ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ

ในการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ Personality Perspective พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมภาพลักษณ์สู่การเป็นแพทย์มืออาชีพ ”
โพสเมื่อ : 08 May 2023

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ Personality Perspective พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมภาพลักษณ์สู่การเป็นแพทย์มืออาชีพ ”

ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 03 May 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ
สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข ”
โพสเมื่อ : 01 May 2023

สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข ”

โดยนำบุคลากรของ รพ.ฯ ไปร่วมปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 10
โพสเมื่อ : 30 Apr 2023

คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 10

เข้าศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมศูนย์รักษาสายตาศรีศิริ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง และศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ชั้นสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ รุ่นที่ 24
โพสเมื่อ : 29 Apr 2023

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ชั้นสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ รุ่นที่ 24

เข้าศึกษาดูงาน ในเรื่องของภารกิจและการบริหารงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมไปถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน รพ.ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์รักษาสายตาศรีศิริ และศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.ฯ

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัยระดับ รพ.ฯ ประจำปี งป.66
โพสเมื่อ : 27 Apr 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัยระดับ รพ.ฯ ประจำปี งป.66

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

อ่านต่อ
BACK   123456... 74   NEXT