1
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2564 ”
โพสเมื่อ : 09 Nov 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2564 ”

ประเภทสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 25,000 คน จากสำนักงานประกันสังคม โดยมี คุณพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 02 Nov 2021

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแผนการดำเนินงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงาน

อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน
โพสเมื่อ : 28 Oct 2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน

รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กทม. เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 20 Oct 2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ

พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเพื่อรับทราบถึงการดำเนินการ อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ การให้บริการฉีดวัคซีน โควิด - 19 แก่ประชาชน รวมถึงการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ

อ่านต่อ
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
โพสเมื่อ : 19 Oct 2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท

อ่านต่อ
พิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “ วันพยาบาลแห่งชาติ ”
โพสเมื่อ : 19 Oct 2021

พิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “ วันพยาบาลแห่งชาติ ”

โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมภายในงาน

อ่านต่อ
พิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 19 Oct 2021

พิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

ประดู่ขาวก้าวไกล ด้วยน้ำใจเหล่าพยาบาล สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า " โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีฯ

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 04 Oct 2021

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดี

ต่อ พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
BACK   123456... 60   NEXT