1
สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ สหวิชาชีพ จัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 05 Jun 2024

สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ สหวิชาชีพ จัดกิจกรรม

“ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ห่วงใยสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ” ณ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัด " กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
โพสเมื่อ : 04 Jun 2024

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัด " กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”

โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

อ่านต่อ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ และคณะกรรมการปลอดบุหรี่ รพ.ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก "
โพสเมื่อ : 01 Jun 2024

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ และคณะกรรมการปลอดบุหรี่ รพ.ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก "

โดยมีกิจกรรมคัดกรองการติดบุหรี่พร้อมให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่ รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และการเดินรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยจาการใช้บุหรี่ทุกประเภท

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
โพสเมื่อ : 01 Jun 2024

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร

แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
โพสเมื่อ : 01 Jun 2024

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

และผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ฟันสวยยิ้มใสประจำปี 2567
โพสเมื่อ : 31 May 2024

สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ฟันสวยยิ้มใสประจำปี 2567

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ สุขสวัสดิ์ 26 และ ในวันวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ  ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาล
โพสเมื่อ : 29 May 2024

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาล

ให้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด-วิสัญญี และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 3 เพื่อเป็นเกียรติในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

อ่านต่อ
ห้องตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการคัดกรองสุขภาพกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 29 May 2024

ห้องตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการคัดกรองสุขภาพกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติงาน

จกรรมภายใต้โครงการ “ ตรวจสุขภาพรู้ก่อนปลอดภัย เพลินไปกับสุขภาพ ” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
BACK   123456... 92   NEXT