1
คุณสุทธิชัย พรศักดิ์หาญ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 28 Feb 2024

คุณสุทธิชัย พรศักดิ์หาญ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือตรีหญิง มาลี ผลเนืองมา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Feb 2024

พลเรือตรีหญิง มาลี ผลเนืองมา มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือโท วสันต์ สาทรกิจ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 Feb 2024

พลเรือโท วสันต์ สาทรกิจ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,999 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ

อ่านต่อ
พลเรือเอก สุวรรณ – คุณเบญจรัศมี ตันสุวรรณรัตน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 08 Feb 2024

พลเรือเอก สุวรรณ – คุณเบญจรัศมี ตันสุวรรณรัตน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาเอก พิทักษ์ พงศ์นนทชัย เป็นผู้แทนมอบ

อ่านต่อ
คุณละออพันธ์ แสงหล่อ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 05 Feb 2024

คุณละออพันธ์ แสงหล่อ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณวลี ชูประกาย และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 19 Jan 2024

คุณวลี ชูประกาย และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณกฤตกา สมประกิจ และคณะ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 16 Jan 2024

คุณกฤตกา สมประกิจ และคณะ มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณวศา สุวรรณวงศ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 03 Jan 2024

คุณวศา สุวรรณวงศ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 30   NEXT