1
มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ  โดย หม่อมราชวงศ์จิยากร (อาภากร) เสสะเวช มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 25 Jan 2023

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ โดย หม่อมราชวงศ์จิยากร (อาภากร) เสสะเวช มอบเงินบริจาค

จำนวน 150,000 บาท สมทบทุนมุลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณนันทิพา เศวตมาลย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 23 Jan 2023

คุณนันทิพา เศวตมาลย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาเอก อรุณ รอดอยู่ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 17 Jan 2023

นาวาเอก อรุณ รอดอยู่ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณยุพิน - คุณเขียน สุขสุวรรณ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 12 Jan 2023

คุณยุพิน - คุณเขียน สุขสุวรรณ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ครอบครัวจันทรพิมล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 29 Dec 2022

ครอบครัวจันทรพิมล มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณมยุรี เลาหบุตร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 28 Dec 2022

คุณมยุรี เลาหบุตร มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ครอบครัวนาราวิโรจน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 27 Dec 2022

ครอบครัวนาราวิโรจน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณหญิงจรินทร์ การุณยวนิช มอบเงินบริจาคในนาม พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช
โพสเมื่อ : 26 Dec 2022

คุณหญิงจรินทร์ การุณยวนิช มอบเงินบริจาคในนาม พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช

จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   1 ...234567... 25   NEXT