1
นาวาเอก ปณิธิ - คุณพัชราภา ทองเจือ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 30 Aug 2022

นาวาเอก ปณิธิ - คุณพัชราภา ทองเจือ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
สโมสรไลออนส์กรุงเทพเอราวัณ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 24 Aug 2022

สโมสรไลออนส์กรุงเทพเอราวัณ มอบเงินบริจาค

จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณอุดม รัมมณีย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 24 Aug 2022

คุณอุดม รัมมณีย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือโท ตุลา เกตุษเฐียร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 24 Aug 2022

พลเรือโท ตุลา เกตุษเฐียร มอบเงินบริจาค

จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
มูลนิธิอัปปมัญญา โดย พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 16 Aug 2022

มูลนิธิอัปปมัญญา โดย พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาเอก พีร์ศร คงปั้น มอบเงินบริจาคในนามคุณพิชญดา คงปั้น
โพสเมื่อ : 02 Aug 2022

นาวาเอก พีร์ศร คงปั้น มอบเงินบริจาคในนามคุณพิชญดา คงปั้น

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือตรี พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 05 Jul 2022

พลเรือตรี พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร มอบเงินบริจาค

จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 18   NEXT