1
นาวาเอกหญิง สุมนา โพธิ์ผละ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Mar 2023

นาวาเอกหญิง สุมนา โพธิ์ผละ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปินเกล้า

อ่านต่อ
นาวาตรี ชอบ - คุณวิมล นาคเวก มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 Mar 2023

นาวาตรี ชอบ - คุณวิมล นาคเวก มอบเงินบริจาค

จำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสุวรรณ โพธิบุตร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 13 Mar 2023

คุณสุวรรณ โพธิบุตร มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณเฉิดโฉม กะลัมพะเหติ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 09 Mar 2023

คุณเฉิดโฉม กะลัมพะเหติ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 02 Mar 2023

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 6,900,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 24 Feb 2023

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด มอบเงินบริจาค

จำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
ครอบครัวเหลืองอร่ามกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 23 Feb 2023

ครอบครัวเหลืองอร่ามกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 120,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
คุณชัยโย - คุณดาวรรณ ปัญญาภรณ์ และคุณวันดาว ปัญญาภรณ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 22 Feb 2023

คุณชัยโย - คุณดาวรรณ ปัญญาภรณ์ และคุณวันดาว ปัญญาภรณ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 25   NEXT